Inre Rummet
Syberrymden
Alltid uppkopplad
ständigt närvarande
men aldrig "här-varande
Inre rummet
Dagens viktigaste möte med mig själv i tystnaden.
Jag stämmer mina sinnliga instrument före dagens konsert av prestationer.
Jag jordar mina själsliga rötter där jag alltid finns i min andliga trädgård, utan någon början utan något slut
Identitet
Längtan
Tillit
Frihet
Trygghet
Ensamhet
Olycklig kärlek
Evig kärlek
Energi
Drömmar
Själen
Bortgången
Fri