Home

AIDAN TURNBALL


A Model Perspective

15 - 28 Aug 2017

Göran Asker Fri Fotograf

Yrkesverksam sedan 1985


Mina huvudsakliga verksamheter har varit inom porträttfotografi, industrifoto och reklam.

Min nuvarande inriktning är främst bildkonst.